WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1 / 2017 Drukuj
wtorek, 07 marca 2017 08:41

W dniu 07.03.2017 r. Spółka informuje, iż dokonała wyboru dostawcy miału węgla kamiennego dla 200 ton surowca. Najkorzystniejszą i kompletną ofertę cenową złożyła firma F.H.U. Trójka Stanisław Turek z Węgorzyna.

 
Zapytanie ofertowe 1 / 2017 Drukuj
wtorek, 14 lutego 2017 07:05

Dnia 14 lutego 2017 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 200 ton w miesiącu marcu 2017 roku.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 24 lutego 2017 roku godzina 14.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów (minimum 3 dokumenty referencyjne). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena.

5. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

 
Wybór Wykonawcy do zapytania ofertowego 3 / 2016 Drukuj
środa, 23 listopada 2016 06:09

Spółka informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy do zadania "Budowa rurociągów sieci cieplnej - przejście pod torami na działkach nr 1290/4, 1167/1, 919/5, 919/23, 919/20 w Międzychodzie". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych MAX-REM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu.

 
Zapytanie ofertowe 3 / 2016 Drukuj
piątek, 04 listopada 2016 08:54

W dniu 04.11.2016 roku Spółka zwraca się do oferentów z zapytaniem ofertowym na zadanie: Budowa rurociągów sieci cieplnej - przejście pod torami  na działkach nr 1290/4, 1167/1, 919/5, 919/23, 919/20 w Międzychodzie. W załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Inwestycji, Projekt budowlano - wykonawczy oraz uzgodnienia:

SIWZ

STWiORI

Projekt

Uzgodnienia

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 2/2016 Drukuj
środa, 20 kwietnia 2016 11:37

W dniu 20.04.2016 r. Spółka informuje, iż dokonała wyboru dostawców miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2016 / 2017. Najkorzystniejsze i kompletne oferty cenowe złożyli: P.W. TransLis oraz KTK Polska Sp. z o.o.

 
Informacja dotycząca zapytania ofertowego 2 / 2016 Drukuj
środa, 06 kwietnia 2016 05:49

W dniu 06 kwietnia 2016 roku Spółka informuje, iż na zapytanie ofertowe 2 / 2016 odpowiedziało 16 oferentów. Najkorzystniejsze oferty cenowe (spełniające jednocześnie wymagania formalne) złożyli: KTK Polska Sp. z o.o., P.W. Atex Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo - Spedycyjne PETEK Sp.j., P.W. TransLis. Z oferentami tymi zostaną przeprowadzone negocjacje w dniach od 11 do 15 kwietnia 2016 roku.

 
Zapytanie ofertowe 2 / 2016 Drukuj
czwartek, 17 marca 2016 10:24

Dnia 17 marca 2016 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2016 / 2017 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 2000 ton wg harmonogramu sierpień – grudzień 2016 r. (po 400 ton / miesięcznie).

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 31 marca 2016 roku godzina 14.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów (minimum 5 dokumentów referencyjnych). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 13

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82