WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Zapytanie ofertowe 12 / 2021 Drukuj
poniedziałek, 06 września 2021 07:28

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 12 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B), jedna cena dla 1 roku, jedna cena dla 2 lat, cena jednakowa dla wszystkich grup taryfowych dla każdej z ofert.
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533 466 m³ gazu.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 07.09.2021 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 08.09.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
 10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 11 / 2021 Drukuj
środa, 01 września 2021 05:46

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 11 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B), jedna cena dla 1 roku, jedna cena dla 2 lat, jedna cena dla wszystkich grup taryfowych.
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533 466 m³ gazu.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2021 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 03.09.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
 10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 10 / 2021 Drukuj
wtorek, 31 sierpnia 2021 11:26

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 10 / 2021 na dostawy energii elektrycznej. Najkorzystniejszą ofertę cenową, spełniającą jednocześnie wymagania formalne złożyła Spółka ENEA.

 
Zapytanie ofertowe 10 / 2021 Drukuj
wtorek, 24 sierpnia 2021 08:23

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 10 / 2021 na dostawy energii elektrycznej według poniższych warunków:

 1. Dostawa: energii elektrycznej na potrzeby administracji oraz obiektów technologicznych.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa energii elektrycznej: przedstawiona w zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi B23, C11, C12a, jedna dla wszystkich stref czasowych.
 4. Stawka opłaty handlowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionej energii: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionej energii w okresie umownym w MWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 305.452 kWh energii elektrycznej.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 26.08.2021 roku godz. 14.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 27.08.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 9 / 2021 Drukuj
wtorek, 24 sierpnia 2021 08:20

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 9 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B).
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533.466 m³ gazu.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 26.08.2021 roku godz. 14.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 27.08.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 8 / 2021 Drukuj
środa, 11 sierpnia 2021 08:55

Dnia 11 sierpnia 2021 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2021 / 2022 dla kotłowni lokalnych o mocy poniżej 1 MW.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem węgla kamiennego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 24.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu maksymalna (stan roboczy) do 12%,

- zawartość siarki całkowitej maksymalna (stan roboczy) do 0,9%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalna (stan roboczy) do 18%,

- wymiar ziarna: od 3 mm do 31,5 mm,

- zdolność spiekania RI maksymalna do 25,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 200 ton wg harmonogramu: do 10 września 2021 - 100 ton, do 31 października 2021 r. - 100 ton.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 17 sierpnia 2021 roku godzina 14.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 3 dokumenty referencyjne z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 200 ton, o parametrach jakościowych węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Zapytanie ofertowe 7 / 2021 Drukuj
poniedziałek, 09 sierpnia 2021 08:31

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 7 / 2021 na dostawy energii elektrycznej według poniższych warunków:

 1. Dostawa: energii elektrycznej na potrzeby administracji oraz obiektów technologicznych.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa energii elektrycznej: przedstawiona w zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi B23, C11, C12a, jedna dla wszystkich stref czasowych.
 4. Stawka opłaty handlowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionej energii: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionej energii w okresie umownym w MWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 305.452 kWh energii elektrycznej.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2021 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 12.08.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 13

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82