WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Cennik - zmiana taryfy dla ciepła grupy CRIO, CRGD, CRID i KW Drukuj

Dnia 9 października 2017 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Niniejsza zmiana jest wynikiem znaczącego wzrostu kosztów zakupu głównego surowca energetycznego w Polsce - miału węgla kamiennego.

Zmiana taryfy obowiązuje od dnia 01 listopada 2017 roku.

POBIERZ ZMIANĘ TARYFY

Dnia 8 marca 2017 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 roku.

POBIERZ TARYFĘ

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82