WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Drukuj

Dnia 04 stycznia 2023 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej dla poniższych grup taryfowych wynosi:

- KW (kotłownie węglowe lokalne) = 98,56%,

- KG (kotłownie gazowe) = 4,29%,

- KO (kotłownia olejowa) = 63,34%.

W przypadku grupy taryfowej CR (Ciepłownia Rejonowa: CRIO, CRGD, CRID) odnotowano spadek cen energii cieplnej, średnio o 5,8%.

Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 01 lutego 2023 roku.

Pobierz taryfę

Dnia 27 lipca 2022 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej dla grup taryfowych CRIO, CRGD, CRID to 230% i wynika z drastycznego wzrostu cen miału węgla kamiennego.

Niniejsza zmiana taryfy dla ciepła obowiązywała do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Pobierz taryfę

Dnia 28 grudnia 2021 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej (dla wszystkich grup taryfowych) to 19,84% i wynika ze znaczącego wzrostu cen surowców energetycznych.

Niniejsza taryfa obowiązywała do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Pobierz taryfę

Dnia 16 października 2020 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni spadek cen energii cieplnej to 1,58%.

Niniejsza taryfa obowiązywała do dnia 11 stycznia 2022 roku.

POBIERZ TARYFĘ

Dnia 18 lutego 2020 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej to 1% i wynika ze znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej.

Niniejsza zmiana taryfy dla ciepła obowiązywała do dnia 29 listopada 2020 roku.

POBIERZ TARYFĘ

Dnia 14 sierpnia 2019 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni spadek cen energii cieplnej to 3,11%.

Niniejsza taryfa obowiązywała do dnia 29 listopada 2020 roku.

POBIERZ TARYFĘ


 


 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82