Drukuj

Dnia 11 czerwca 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 roku.

POBIERZ TARYFĘ

Dnia 19 grudnia 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Niniejsza zmiana jest wynikiem znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

Zmiana taryfy obowiązuje od dnia 03 stycznia 2019 roku.

POBIERZ TARYFĘ