WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023 / 2024 Drukuj

Spółka informuje, iż w dniach 6, 9, 10 października 2023 roku rozpoczęła sezon grzewczy 2023 / 2024.

Ponadto komunikujemy, iż węzły cieplne i kotłownie posiadają regulatory pogodowe, które sterując procesem produkcji dostarczają energię cieplną tylko wówczas gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 16 stopni C.

Zależność temperatury czynnika grzewczego od temperatury na zewnątrz podano w tabeli regulacyjnej (zakładka: Obsługa klienta).

 
Zmiana taryfy dla ciepła Drukuj

Dnia 15 września 2023 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni spadek cen energii cieplnej dla poniższych grup taryfowych wynosi:

- Kotłownie węglowe lokalne: KW = - 34,65%,

- Ciepłownia Rejonowa: CRIO = - 38,23%, CRGD = - 36,17%, CRID = - 33,79%.

Niniejsza zmiana taryfy jest wynikiem spadku cen surowców energetycznych i obowiązuje od dnia 01 października 2023 roku. Ponadto informujemy, iż dla grup taryfowych KW, CRIO, CRGD, CRID najniższą ceną dostawy ciepła będzie cena wynikająca ze zmiany taryfy dla ciepła. 

Pobierz taryfę

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82