WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Przygotowania do sezonu grzewczego 2021 / 2022 Drukuj

W dniu 06 września 2021 roku Spółka MPEC informuje właścicieli / zarządców nieruchomości, że wciąż nie wszystkie instalacje centralnego ogrzewania są gotowe do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2021/2022. W związku z tym komunikujemy, że obowiązkiem właściciela / zarządcy nieruchomości jest sprawdzenie ilości wody w instalacji CO i jeśli zachodzi potrzeba uzupełnienia, wystąpienie z wnioskiem do MPEC o przeprowadzenie tej czynności. Uzupełnianie wody w instalacji odbywa się zawsze w składzie pracownik MPEC oraz pracownik Odbiorcy lub stricte Odbiorca. Uruchomienie dostaw ciepła nastąpi wówczas, gdy Odbiorca zgłosi gotowość instalacji do odbioru energii cieplnej.

Komunikacja następuje poprzez pocztę email: sekretariat@mpec-miedzychod.pl

W przypadku braku dostępu do internetu osób fizyczny, prosimy o kontakt telefoniczny.

 
Wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta eBOK. Drukuj

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu maju bieżącego roku wdrożyło elektroniczne biuro obsługi klienta tzw. eBOK. Każdy Odbiorca energii cieplnej mający dostęp do internetu może skorzystać z elektronicznej informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur za ciepło. Niniejsze wdrożenie aplikacji eBOK jest konsekwencją obowiązku prawnego wynikającego z Prawa energetycznego.

Aplikacja dostępna w zakładce: Obsługa Klienta.

 
Co to jest ciepło systemowe? Drukuj

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków. To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i ciepłą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­tem miej­ski. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika. Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i może być dostępne przez cały rok. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat zalet ciepła systemowego? Kliknij tutaj.

 
Obowiązująca taryfa dla energii cieplnej Drukuj

Dnia 16 października 2020 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni spadek cen energii cieplnej to 1,58%.

Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 30 listopada 2020 roku.

POBIERZ TARYFĘ

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82