WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Zapytanie ofertowe 02 / 2023 Drukuj

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 2 / 2023 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

  1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
  2. Okres obowiązywania umowy: 1 roku kalendarzowego, rok 2024.
  3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B) - cena jednakowa dla wszystkich grup taryfowych.
  4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
  5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
  6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. Średnie zużycie gazu w latach 2020 - 2022 wyniosło: 585 755 m³ gazu.
  7. Ofertę należy złożyć do dnia 23.03.2023 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 24.03.2023 r.
  8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
  9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
  10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Dystrybucja węgla zakupionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Drukuj

Spółka realizuje dostawy węgla kamiennego do mieszkańców Gminy Międzychód. Kontakt pod numerem telefonu 606 651 712.

Więcej informacji na: www.miedzychod.pl

 
Pismo do Premiera Polskiego Rządu ws. ceny ciepła i kosztów zakupu węgla Drukuj

Pobierz pismo

 
Wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta eBOK. Drukuj

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu maju 2021 roku wdrożyło elektroniczne biuro obsługi klienta tzw. eBOK. Każdy Odbiorca energii cieplnej mający dostęp do internetu może skorzystać z elektronicznej informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur za ciepło. Niniejsze wdrożenie aplikacji eBOK jest konsekwencją obowiązku prawnego wynikającego z Prawa energetycznego.

Aplikacja dostępna w zakładce: Obsługa Klienta.

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82