WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Zapytanie ofertowe 3 / 2024 Drukuj

Dnia 20 lutego 2024 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2024 / 2025 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 1000 ton wg harmonogramu: 500 ton - marzec 2024 r., 500 ton - kwiecień 2024 r.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 27 lutego 2024 roku godzina 13.30 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- ważność oferty min. 21 dni,

- termin płatności za dostarczony miał węglowy: 21 dni po dostawie / od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 1000 ton, o parametrach jakościowych miału węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Zmiana taryfy dla ciepła Drukuj

Dnia 28 grudnia 2023 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Zmiana stawek opłat dotyczy gazowej grupy taryfowej KG.

Niniejszy wzrost ceny energii cieplnej o 32% jest wynikiem wzrostu cen gazu ziemnego. Zmiana taryfy dla grupy KG (kotłownie gazowe) wchodzi z dniem 12 stycznia 2024 roku.

POBIERZ TARYFĘ

 
CIEPŁO SYSTEMOWE Drukuj

Masz ciepło i już!

Ciepło systemowe to najczęściej wybierany sposób ogrzewania budynków mieszkalnych i publicznych. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo jego użytkownikom. Codzien­nie korzysta z niego ponad 15 milionów Pola­ków. Dostar­czane jest do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Sprawdź, czy Twoje mieszkanie ogrzewane jest ciepłem systemowym, a jeśli nie, dowiedz się, czy możesz z niego skorzystać.

Co to jest ciepło systemowe?

Ciepło systemowe to wygodny, bezobsługowy i bezpieczny sposób ogrzewania. Zapewnia ciepło i ciepłą wodę, a co najważniejsze – nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkowników.

Nowoczesne rozwiązania i urządzenia gwarantują bezpieczeństwo, a możliwość regulacji temperatury i sterowania poborem ciepła poprawia komfort użytkowników oraz zmniejsza zużycie energii. Dzięki wysokim normom związanym z produkcją i dostawą, ciepło systemowe także znacząco ogranicza niską emisję i smog w mieście. Ciesz się komfortem, który daje ciepło systemowe. Możesz czuć się bezpiecznie. Codziennie.

* cieplosystemowe.pl

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82