WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Zapytanie ofertowe 2/2012 Drukuj
wtorek, 17 kwietnia 2012 05:19

Dnia 17 kwietnia 2012 roku Spółka występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węglowego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2012 / 2013 dla dwóch klas jakościowych surowca 21 000 i 23 000 kJ/kg (parametry pozostałe nie gorsze niż: zawartość siarki 1,0%, zawartość popiołu 18,0%). Wielkość dostawy to dla klasy energetycznej 21 - 1200 ton, dla klasy 23 - 1200 ton. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 27 kwietnia 2012 roku wraz z dokumentami rejestrowymi firmy oraz oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
Zapytanie ofertowe 4/2011 Drukuj
poniedziałek, 30 maja 2011 09:32

W dniu 30 maja 2011 roku Spółka występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę i instalację kopiarki biurowej, która zastąpi istniejącą CANON IR-1605. Nowy sprzęt winien mieć następujące funkcjonalności: kopiowanie, drukowanie (również dupleks), skanowanie. Oferty prosimy składać do dnia 10 czerwca 2011 roku.

 
Zapytanie ofertowe 3/2011 Drukuj
wtorek, 17 maja 2011 07:55

Dnia 17 maja 2011 roku Spółka występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węglowego do produkcji energii cieplnej dla następujących klas jakościowych (wartość opałowa): 20 000 kJ/kg, 23 000 kJ/kg, 24 000 kJ/kg. Wielkość dostawy na sezon grzewczy to 3 500 ton surowca. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 7 czerwca 2011 roku.

 
Zapytanie ofertowe 2/2011 Drukuj
czwartek, 14 kwietnia 2011 08:03

W dniu 14 kwietnia 2011 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym "Modernizacji i rozbudowy oprogramowania użytkowego DOS w celu dostosowania go do Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem w procesach finansowo - księgowym, kadrowym, produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii cieplnej oraz jego wdrożenie". Oferty prosimy wysyłać na adres Spółki pocztą elektroniczną lub tradycyjną do dnia 29 kwietnia 2011 roku. Szczegółowych informacji udziela biuro Spółki.

 
Zapytanie ofertowe 1/2011 Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2011 07:55

W dniu 21 marca 2011 roku Spółka występuje z zapytaniem ofertowym na oparacowanie koncepcji modernizacji - rozwoju dla Ciepłowni Rejonowej zlokalizowanej przy ulicy Sadowej 1 w Międzychodzie. Koncepcja powinna zawierać: ocenę stanu istniejącego, propozycje nowych rozwiązań z uzasadnieniem ekonomicznym, źródła finansowania inwestycji. Oferty prosimy wysyłać na adres Spółki pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

 
Wybór oferty - zapytanie 3/2010 Drukuj
czwartek, 28 października 2010 12:53

W dniu 28 października Spółka dokonanała komisyjnego wyboru najkorzystniejszej oferty "Wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzepy Ciepłowni Rejonowej". Prace będą realizowane przez firmę Metrolog Sp. z o.o. z Czarnkowa.

 
Zapytanie ofertowe 3/2010 Drukuj
poniedziałek, 27 września 2010 08:45

Dnia 27 września 2010 roku Spółka występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie "Wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzepy Ciepłowni Rejonowej zlokalizowanej przy ul. Sadowej 1 w Międzychodzie".

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82