WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Zapytanie ofertowe 3 / 2022 Drukuj
poniedziałek, 02 maja 2022 08:30

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawy energii elektrycznej według poniższych warunków:

 1. Dostawa: energii elektrycznej na potrzeby administracji oraz obiektów technologicznych.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa energii elektrycznej: przedstawiona w zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi B23, C11, C12a, jedna dla wszystkich stref czasowych.
 4. Stawka opłaty handlowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionej energii: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionej energii w okresie umownym w MWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 305.452 kWh energii elektrycznej.
 7. Do oferty należy załączyć referencje z ostatnich 3 lat potwierdzające realizację porównywalnych umów (minimum 1 dokument referencyjny z branży energetyki cieplnej). Z referencji zwolnieni są dostawcy energii elektrycznej, którzy w latach ubiegłych dostarczali energię do Spółki.
 8. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 9. Ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2022 roku godz. 14.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 09.05.2022 r.
 10. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 11. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 2 / 2022 Drukuj
poniedziałek, 02 maja 2022 08:20

Dnia 02 maja 2022 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2022 / 2023 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg .

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 500 ton wg harmonogramu: 01 - 30 czerwiec 2022 r. - 500 ton.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 09 maja 2022 roku godzina 14.00 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 500 ton, o parametrach jakościowych miału węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1 / 2022 Drukuj
środa, 23 marca 2022 07:51

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że rozstrzygnęło zapytanie ofertowe 1 / 2022 dla zadania Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Sikorskiego 21A w Międzychodzie poprzez wymianę kotła gazowego. Najkorzystniejszą ofertę cenową, spełniającą wymagania złożyła firma A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS Sp. J.

Pozostałym oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 
Zapytanie ofertowe 1 / 2022 Drukuj
wtorek, 08 lutego 2022 11:24

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania:

Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Sikorskiego 21A w Międzychodzie poprzez wymianę kotła gazowego.

Niniejsze stanowi Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i dostępne jest tylko na stronie internetowej: www.mpec-miedzychod.pl

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana zużytego kotła gazowego typu Paromat Triplex 720kW z palnikiem Gierch MG2-Z-L-N z 1997 r. na nowy typu Vitoplex 300 o mocy nominalnej 780kW.

Miejsce realizacji: 64 – 400 Międzychód ul. Sikorskiego 21A.

Termin wykonania zadania – do dnia 31.08.2022 roku (w trakcie sezonu grzewczego uruchomienie urządzenia oraz pomiar emisji).

Oferty należy składać na adres email: sekretariat@mpec-miedzychod.pl do dnia 25.02.2022 r. do godziny 14.00.

Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 100%.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych tel. 603 139 023.

Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca przedstawi referencje z ostatnich 5 lat, potwierdzające realizację porównywalnych umów (minimum 3 dokumenty referencyjne).

 • Wykonawca wraz z ofertą przedstawi dokumenty rejestrowe firmy.

 • Wykonawca przed złożeniem oferty musi odbyć wizję lokalną w obiekcie inwestycji.

Załączniki:

 
Zapytanie ofertowe 12 / 2021 Drukuj
poniedziałek, 06 września 2021 07:28

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 12 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B), jedna cena dla 1 roku, jedna cena dla 2 lat, cena jednakowa dla wszystkich grup taryfowych dla każdej z ofert.
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533 466 m³ gazu.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 07.09.2021 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 08.09.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
 10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Zapytanie ofertowe 11 / 2021 Drukuj
środa, 01 września 2021 05:46

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 11 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

 1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
 2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
 3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B), jedna cena dla 1 roku, jedna cena dla 2 lat, jedna cena dla wszystkich grup taryfowych.
 4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
 5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
 6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533 466 m³ gazu.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2021 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 03.09.2021 r.
 8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
 9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
 10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 10 / 2021 Drukuj
wtorek, 31 sierpnia 2021 11:26

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 10 / 2021 na dostawy energii elektrycznej. Najkorzystniejszą ofertę cenową, spełniającą jednocześnie wymagania formalne złożyła Spółka ENEA.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 14

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82