WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Zapytanie ofertowe 1 / 2022 Drukuj
wtorek, 08 lutego 2022 11:24

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania:

Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Sikorskiego 21A w Międzychodzie poprzez wymianę kotła gazowego.

Niniejsze stanowi Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i dostępne jest tylko na stronie internetowej: www.mpec-miedzychod.pl

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana zużytego kotła gazowego typu Paromat Triplex 720kW z palnikiem Gierch MG2-Z-L-N z 1997 r. na nowy typu Vitoplex 300 o mocy nominalnej 780kW.

Miejsce realizacji: 64 – 400 Międzychód ul. Sikorskiego 21A.

Termin wykonania zadania – do dnia 31.08.2022 roku (w trakcie sezonu grzewczego uruchomienie urządzenia oraz pomiar emisji).

Oferty należy składać na adres email: sekretariat@mpec-miedzychod.pl do dnia 25.02.2022 r. do godziny 14.00.

Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 100%.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych tel. 603 139 023.

Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wykonawca przedstawi referencje z ostatnich 5 lat, potwierdzające realizację porównywalnych umów (minimum 3 dokumenty referencyjne).

  • Wykonawca wraz z ofertą przedstawi dokumenty rejestrowe firmy.

  • Wykonawca przed złożeniem oferty musi odbyć wizję lokalną w obiekcie inwestycji.

Załączniki:

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82