WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Zapytanie ofertowe 12 / 2021 Drukuj
poniedziałek, 06 września 2021 07:28

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 12 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

  1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
  2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
  3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B), jedna cena dla 1 roku, jedna cena dla 2 lat, cena jednakowa dla wszystkich grup taryfowych dla każdej z ofert.
  4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
  5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
  6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533 466 m³ gazu.
  7. Ofertę należy złożyć do dnia 07.09.2021 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 08.09.2021 r.
  8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
  9. Do oferty należy załączyć projekt umowy sprzedaży paliwa gazowego.
  10. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82