WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Zapytanie ofertowe 6 / 2021 Drukuj
poniedziałek, 09 sierpnia 2021 08:29

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 6 / 2021 na dostawy paliwa gazowego według poniższych warunków:

  1. Dostawa: paliwo gazowe dla celów wytwarzania energii cieplnej.
  2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
  3. Oferta cenowa paliwa gazowego: przedstawiona w gr/kWh lub zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi (W-3, W-4, W-5, W-6B).
  4. Stawka opłaty abonamentowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
  5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
  6. Wolumen zamówionego gazu: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionego gazu w okresie umownym w kWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 533.466 m³ gazu.
  7. Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2021 roku godz. 15.00 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 12.08.2021 r.
  8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
  9. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82