WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Zapytanie ofertowe 5 / 2021 Drukuj
czwartek, 29 lipca 2021 11:14

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym nr 5 / 2021 na dostawy energii elektrycznej według poniższych warunków:

  1. Dostawa: energii elektrycznej na potrzeby administracji oraz obiektów technologicznych.
  2. Okres obowiązywania umowy - 2 warianty: dla 1 roku kalendarzowego oraz dla 2 lat.
  3. Oferta cenowa energii elektrycznej: przedstawiona w zł/MWh w powiązaniu z grupami taryfowymi B23, C11, C12a, jedna dla wszystkich stref czasowych.
  4. Stawka opłaty handlowej w powiązaniu z grupami taryfowymi (w zł/m-c/ukł.).
  5. Gwarancja ceny: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o gwarancji stałej ceny dla okresu obowiązywania umowy.
  6. Wolumen zamówionej energii: w dokumentacji oferenta musi widnieć zapis o wielkości zamówionej energii w okresie umownym w MWh dla oferowanej ceny. W roku 2020 Spółka zakupiła 305.452 kWh energii elektrycznej.
  7. Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2021 roku godz. 14.30 z datą obowiązywania / ważności oferty do dnia 04.08.2021 r.
  8. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.
  9. Dokumentację ofertową należy przesłać na adres internetowy Spółki: sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82