WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

zapytanie ofertowe 1 / 2019 Drukuj
czwartek, 07 lutego 2019 12:40

Dnia 07.02.2019 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dla dwóch zadań modernizacyjnych:

Zadanie 1.

Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w miejscowości Gorzyń 32 (Gmina Międzychód).
Oferta  na modernizację kotłowni powinna obejmować pełen zakres robót  w trybie zaprojektuj i wybuduj (tzw. pod klucz).
Ogólny zakresu wymaganych robót:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (uzgodnienia, pozwolenia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami  w zakresie budowy kotłowni gazowej).

2. Demontaż istniejącej kotłowni węglowej (kotły, urządzenia i rurarz) .

3. Wykonanie instalacji gazowej od gazomierza  miechowego (klatka schodowa) G6  130 mm do  kotłowni.

4. Roboty ogólnobudowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia pod kotłownię gazową  z wydzieleniem z kotłowni węglowej pomieszczenia na kotłownię gazową   (ścianki, posadzki, malowanie, płytki, okna, drzwi, wkład kominowy, wentylacja).

5. Montaż kotła gazowego o mocy  60 kW (sprawdzić prawidłowość doboru kotła na podstawie odczytów licznika ciepła za sezon 2018/2019 roku) wraz z technologią i urządzeniami kotłowni (stacja uzdatniania wody, montaż istniejącego licznika ciepła, instalacja wod-kan., pompa pływakowa).

6. Dostosowanie istniejącej instalacji c. o. do współdziałania z nową kotłownią (układ zamknięty) .

7. Zagazowanie instalacji gazem i uruchomienie kotłowni gazowej do dnia 30.08.2019 roku z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na eksploatację (UDT – rejestracja).

8. Pełnienie obowiązków kierownika budowy.

W ramach opracowania oferty należy uwzględnić:

Demontaż istniejącej kotłowni węglowej:

- 3 kotły wraz z pozostałymi urządzeniami i rurami oraz dostawa na teren Ciepłowni ul. Sadowa 6 w Międzychodzie.

Wykonanie robót budowlanych:

- wykonanie ścianki wydzielającej pomieszczenie kotłowni gazowej z istniejącej kotłowni  węglowej, montaż drzwi p. poż. i okien w nowoprojektowanej kotłowni,

- wykonanie i naprawa tynków, wyrównanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,  lamperia na wysokości  1,5m, ułożenie płytek gres na posadzce wraz z cokolikiem i studzienką schładzającą,

- wykonanie instalacji  elektrycznej i oświetleniowej  wraz z okablowaniem (montaż podlicznika),

- wykonanie wkładu  kominowego ze stali nierdzewnej (odprowadzenia spalin),

- wykonanie zabezpieczenia instalacji  C.O. naczynie wzbiorcze + zawory bezpieczeństwa.

Zadanie 2.

Modernizacja pomieszczenia po byłej kotłowni  węglowej na kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w miejscowości Gorzyń 9 (Gmina Międzychód).
Oferta  na modernizację kotłowni powinna obejmować pełen zakres robót  w trybie zaprojektuj i wybuduj (tzw. pod klucz).
Ogólny zakresu wymaganych robót:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (uzgodnienia, pozwolenia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami  w zakresie budowy kotłowni gazowej).

2. Wykonanie instalacji gazowej od gazomierza (klatka schodowa) G4  130 mm do kotłowni.

3. Roboty ogólnobudowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia pod kotłownię gazową  (posadzki, malowanie, płytki, okna, drzwi, wkład kominowy, wentylacja nawiewno - wywiewna).

4. Montaż kotła gazowego o mocy  36 kW (sprawdzić prawidłowość doboru kotła na podstawie licznika ciepła za sezon 2018/2019 roku) wraz z technologią i urządzeniami kotłowni  (stacja uzdatniania wody, montaż istniejącego licznika ciepła, instalacja wod-kan., pompa pływakowa).

5. Dostosowanie istniejącej instalacji c. o. do współdziałania z nową kotłownią (układ zamknięty) .

6. Zagazowanie instalacji gazem i uruchomienie kotłowni gazowej do dnia 30.08.2019 roku z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na eksploatację (UDT - rejestracja).

7. Pełnienie obowiązków kierownika budowy.

W ramach opracowania oferty należy uwzględnić następujące roboty:

- montaż drzwi p. poż. w nowoprojektowanej kotłowni,

- wykonanie i naprawa tynków, wyrównanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,  lamperia na wysokości  1,5m, ułożenie płytek gres na posadzce wraz z cokolikiem i studzienką schładzającą,

- wykonanie instalacji  elektrycznej i oświetleniowej  wraz z okablowaniem (montaż podlicznika),

- wykonanie wkładu  kominowego ze stali nierdzewnej (odprowadzenia spalin) oraz wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,

- wykonanie zabezpieczenia instalacji  C.O. naczynie wzbiorcze + zawory bezpieczeństwa .

UWAGA: Przed złożeniem oferty obowiązkowa wizja lokalna w obiektach celem zapoznania się ze stanem faktycznym oraz wykonie pomiaru  ilości i zakresu  robót potrzebnych do złożenia oferty.

Informacje dodatkowe:

- oferty należy przesyłać do dnia 28.02.2019 roku z podziałem na zadania, na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl

- ważność oferty powinna wynosić minimum 45 dni,

- termin wykonania zamówienia: 30.08.2019 rok,

- zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się jedynym kryterium: cena (przy założeniu kompletności dokumentacji ofertowej),

- do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy oraz referencje za dotychczas wykonane roboty (min. 3 sztuki),

- osobą do kontaktu po stronie MPEC jest Pan Jacek Nowak Kierownik ds. technicznych tel. 603 139 023,

- powyższe stanowi SIWZ.

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82