WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Zapytanie ofertowe 2 / 2015 Drukuj
piątek, 10 kwietnia 2015 07:12

W dniu 10.04.2015 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania „Budowa przyłącza centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Wigury 12 w Międzychodzie” wg systemu zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający poniżej specyfikuje wymagania:

 1. Przyłącze należy wykonać w technologii rur preizolowanych o wymiarach R-60,3/125 (średnica wewnętrzna rury Ø 50 mm, ze szwem, z sygnalizacją zawilgocenia izolacji).
 2. Trasę przyłącza prezentuje załącznik.
 3. Miejscem połączenia instalacji odbiorczej z przyłączem przedsiębiorstwa ciepłowniczego jest istniejąca kotłownia budynku przy ul. Wigury 12. W punkcie tym należy zastosować zawory regulacyjne typu STAD.
 4. Zakończeniem przyłącza będzie pierwszy zawór odcinający za układem pomiarowym (składającym się z dwóch liczników ciepła ultradźwiękowych – dobór liczników uzgodnić z Zamawiającym) bezpośrednio po wejściu przyłącza do budynku.
 5. Parametry pracy sieci ciepłowniczej: temperatura zasilania 80°C, temperatura powrotu 60°C.
 6. Szacunkowa długość przyłącza to 160 mb.
 7. Wykonawca przywróci nawierzchnię do stanu pierwotnego.
 8. Należy stosować wyłącznie materiały atestowane i pełnowartościowe.
 9. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, a gwarancja na materiały będzie zgodna z gwarancją producenta tych wyrobów.
 10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych uzgodni dokumentację projektową z przedstawicielem MPEC.
 11. Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi procedurę zgłoszenia oraz odbioru robót w stosownych instytucjach.

Informacje pozostałe:

 • Termin składania ofert: 24.04.2015 rok, godz. 14.00 na adres sekretariat@mpec-miedzychod.pl
 • Termin wykonania zamówienia 26.06.2015 rok.
 • Oferta cenowa powinna zawierać następujące pozycje: dokumentacja projektowa, budowa przyłącza, odtworzenie nawierzchni.
 • Zamawiający przy wyborze Wykonawcy będzie kierował się ceną.
 • Wykonawca przedstawi referencje z ostatnich 3 lat, potwierdzające realizację porównywalnych umów (minimum 3 dokumenty referencyjne).
 • Wykonawca wraz z ofertą cenową przedstawi dokumenty rejestrowe firmy.
 • Osoba do kontaktu: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych, tel: 603 139 023.

Załącznik

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82