WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Budowa przyłączy ul. Słowackiego oraz ul. Daszyńskiego Drukuj

Spółka informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 roku rozpoczyna budowę przyłączy ciepłowniczych wraz z instalacją węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Słowackiego 9, 10, 11 oraz ul. Daszyńskiego 5, 7, 13 w Międzychodzie. Generalnym wykonawcą robót jest firma PEC-REM Sp. z o.o. W ramach tej inwestycji zlikwidowane zostaną indywidualne kotłownie węglowe, które zastąpi dużo bardzie ekologiczne ciepło systemowe.

Za utrudnienia w ruchu na ul. Chramca oraz Zamkowej bardzo przepraszamy!

 
Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania i koniec wymiany grzejników Drukuj

Spółka informuje, iż w dniach od 31 sierpnia do 15 września 2017 roku będą prowadzone prace w zakresie napełniania układu centralnego ogrzewania wodą. W związku z tym, wszystkich odbiorców energii cieplnej prosimy o całkowite otwarcie zaworów przygrzejnikowych.

Wszelkie prace remontowo - modernizacyjne (np. wymiana grzejników, pionów) po stronie odbiorców energii cieplnej muszą zakończyć się do dnia 30.08.2017 roku.

 
Przerwa w dostawach ciepłej wody użytkowej Drukuj

Spółka informuje, iż w dniach od 03 lipca do 14 lipca 2017 roku nastąpi przerwa w dostawach ciepłej wody użytkowej z Ciepłowni Rejonowej przy ul. Sadowej 6. Przerwa związana jest z koniecznymi, okresowymi pracami remontowymi infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej. Za utrudnienia przepraszamy!

 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drukuj

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się w Spółce Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2016 oraz udzieliło absolutorium organom Spółki.

 
Koniec sezonu grzewczego 2016 / 2017 Drukuj

W dniach 15-16 maja 2017 roku nastąpił koniec sezonu grzewczego 2016 / 2017. Decyzja ta jest wynikiem wniosku głównych odbiorców energii cieplnej: Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej oraz Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT.

 
Nowa kotłownia w Łowyniu ul. Krótka 2 Drukuj

Spółka informuje, iż z dniem 01 listopada 2016 roku prowadzi nową kotłownię na miał węgla kamiennego w Łowyniu przy ul. Krótkiej 2. Podstawą takiej decyzji jest umowa sprzedaży ciepła zawarta pomiędzy głównym udziałowcem Spółki - Gminą Międzychód oraz Międzychodzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

 
Awaria sieci ciepłowniczej przy ulicy Wyszyńskiego Drukuj

Spółka informuje, iż dniu 10.10.2016 roku wystąpiła awaria sieci ciepłowniczej na osiedlu przy ul. Wyszyńskiego. W związku z tym budynki o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz przy ul. Daszyńskiego 17 nie będą miały centralnego ogrzewania. Usunięcie awarii nastąpi w dniu 11.10.2016 roku. Za utrudnienia przepraszamy!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 12

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82