WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Przerwa w dostawach ciepłej wody użytkowej! Drukuj

Spółka informuje, iż w dniach od 05 lipca do 08 lipca 2021 roku nastąpi przerwa w dostawach ciepłej wody użytkowej z Ciepłowni Rejonowej przy ul. Sadowej 6. Przerwa związana jest z koniecznymi, okresowymi pracami remontowymi infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej. Za utrudnienia przepraszamy!

 
Remont elewacji biura Spółki i schodów zewnętrznych. Drukuj

W dniu 22 czerwca 2021 roku Spółka występuje z zapytaniem ofertowym (2 / 2021) na remont elewacji siedziby firmy (ul. Sikorskiego 21A) oraz remont schodów wejściowych do tego budynku. Poniżej zakres robót.

Elewacja północna:

- kolor elewacji należy utrzymać taki jak dotychczas,

- malowanie z zastosowaniem farb o właściwościach biobójczych,

-  przygotowanie starego podłoża pod malowanie – oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

- przygotowanie podłoża – odgrzybianie powierzchni ścian,

- uzupełnienie ubytków tynku,

- jednokrotne gruntowanie emulsją,

- malowanie farbami biobójczymi powierzchni tynku fakturowego,

- umycie / wyczyszczenie zadaszenia schodów oraz skrzynki elektrycznej,

- montaż rusztowania,

- zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi.

Remont schodów wejściowych:

- rozbiórka schodów istniejących,

- wywóz gruzu,

- wykonanie nowych stopni schodowych z elementów betonowych (antypoślizgowe) z zachowaniem wymiarów schodów istniejących,

- wzór elementów betonowych do akceptacji przez Zamawiającego.

Roboty należy wykonać do 31.08.2021 roku. Termin złożenia oferty to 01.07.2021 r. godzina 14.30. Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Oferta powinna być datowana i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Poniżej zdjęcie elewacji.

 
Wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta eBOK. Drukuj

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu maju 2021 roku wdrożyło elektroniczne biuro obsługi klienta tzw. eBOK. Każdy Odbiorca energii cieplnej mający dostęp do internetu może skorzystać z elektronicznej informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur za ciepło. Niniejsze wdrożenie aplikacji eBOK jest konsekwencją obowiązku prawnego wynikającego z Prawa energetycznego.

Aplikacja dostępna w zakładce: Obsługa Klienta.

 
Biuro Spółki nieczynne! Drukuj

Informujemy, że biuro Spółki w dniu 04 czerwca 2021 roku będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Ciepłownią Rejonową pod numerem telefonu 95 748 3451.

 
Ważny komunikat dla mieszkańców budynku przy ul. Wały Jana Kazimierza 1 Drukuj

Spółka informuje, że w dniu 26.05.2021 roku w godzinach 7.00 - 18.00 prowadzone będą prace konserwacyjno - remontowe urządzeń kotłowni gazowej. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawach ciepłej wody użytkowej. Za utrudnienia bardzo przepraszamy!

 
Koniec sezonu grzewczego 2020 / 2021 Drukuj

W dniach 10-12 maja 2021 roku nastąpił koniec sezonu grzewczego 2020 / 2021. Decyzja ta jest wynikiem wniosku głównych odbiorców energii cieplnej: Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej oraz Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT.

 
Co to jest ciepło systemowe? Drukuj

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków. To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i ciepłą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­tem miej­ski. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika. Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i może być dostępne przez cały rok. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat zalet ciepła systemowego? Kliknij tutaj.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 18

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82