WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drukuj

W dniu 09 czerwca 2016 roku odbyło się w Spółce Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2015 oraz udzieliło absolutorium organom Spółki.

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82