WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Uzupełnianie instalacji CO wodą / koniec wymiany grzejników! Drukuj

Spółka informuje, iż w dniach od 02 września do 06 września 2013 roku będzie prowadzić prace w zakresie napełniania układu centralnego ogrzewania wodą. W związku z tym, wszystkich odbiorców energii cieplnej prosimy o całkowite otwarcie zaworów przygrzejnikowych.

Wszelkie prace remontowo - modernizacyjne (np. wymiana grzejników) po stronie odbiorców energii cieplnej muszą zakończyć się do dnia 30.08.2013 roku.

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82