Koniec sezonu grzewczego 2015 / 2016 Drukuj

W dniach 09-10 maja 2016 roku nastąpi koniec sezonu grzewczego 2015 / 2016. Decyzja ta jest wynikiem wniosku głównych odbiorców energii cieplnej: Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej oraz Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT.