Zapytanie ofertowe 3 / 2018 Drukuj
wtorek, 21 sierpnia 2018 10:48

Dnia 21 sierpnia 2018 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dla zadania „Dostosowanie kotłowni węglowych w miejscowościach Muchocin nr 17 (ok. 350 kW) oraz Gorzyń nr 32 (ok. 100 kW) do obowiązujących wymagań prawnych w zakresie technologii kotłowni”. Zamawiający stawia wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej kotłowni w miejscowościach Muchocin 17 i Gorzyń 32 przed złożeniem oferty oraz zapoznanie się z istniejącą dokumentacją znajdującą się w siedzibie Spółki MPEC. Termin składania ofert zawierających zakres oraz cenę ustala się na: 28.08.2018 roku godz. 14.00 (adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl). Osoba do kontaktu: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych i Eksploatacyjnych tel. 603 139 023.