Zapytanie ofertowe 1 / 2016 Drukuj
piątek, 22 stycznia 2016 11:52

W dniu 22.01.2016 roku Spółka zwraca się do oferentów z zapytaniem ofertowym na zadanie: Modernizacja instalacji odpylania dla kotła wodnorurkowego WR-2,5-0,35 w Ciepłowni Rejonowej przy ul. Sadowej 6 w Międzychodzie. W załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ