Zapytanie ofertowe 1/2011 Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2011 07:55

W dniu 21 marca 2011 roku Spółka występuje z zapytaniem ofertowym na oparacowanie koncepcji modernizacji - rozwoju dla Ciepłowni Rejonowej zlokalizowanej przy ulicy Sadowej 1 w Międzychodzie. Koncepcja powinna zawierać: ocenę stanu istniejącego, propozycje nowych rozwiązań z uzasadnieniem ekonomicznym, źródła finansowania inwestycji. Oferty prosimy wysyłać na adres Spółki pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną do dnia 15 kwietnia 2011 roku.