Wybór oferty - zapytanie 3/2010 Drukuj
czwartek, 28 października 2010 12:53

W dniu 28 października Spółka dokonanała komisyjnego wyboru najkorzystniejszej oferty "Wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzepy Ciepłowni Rejonowej". Prace będą realizowane przez firmę Metrolog Sp. z o.o. z Czarnkowa.