Zapytanie ofertowe 1/2010 Drukuj
poniedziałek, 15 lutego 2010 10:03

W dniu 15 lutego 2010 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym do uprawnionych biur projektowych o przedstawienie ofert na projekty i nadzór dla modernizacji kotłowni lokalnych. Inwestycja obejmie swoim zakresem zmiany źródła ciepła. Istniejąca instalacja miałowa zostanie zastąpiona gazową. Szczegółowych informacji udziela biuro Spółki. Oferty prosimy przesyłać do dnia 10 marca 2010 roku.