Koniec sezonu grzewczego 2018 / 2019 Drukuj

W dniach 13-14 maja 2019 roku nastąpił koniec sezonu grzewczego 2018 / 2019. Decyzja ta jest wynikiem wniosku głównych odbiorców energii cieplnej: Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej oraz Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT.