Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Drukuj

Dnia 21 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z uwagi na wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Kaczmarka wskutek jego śmierci i powołanie w skład Rady Nadzorczej Pana Waldemara Kęsy.