Napełnianie instalacji oraz koniec wymiany grzejników Drukuj

Spółka informuje, iż z dniem 03 września 2018 roku rozpoczyna prace w zakresie napełniania układu centralnego ogrzewania wodą. W związku z tym, wszystkich odbiorców energii cieplnej prosimy o całkowite otwarcie zaworów przygrzejnikowych.

Wszelkie prace remontowo - modernizacyjne (np. wymiana grzejników, pionów) po stronie odbiorców energii cieplnej muszą zakończyć się do dnia 02.09.2018 roku.