Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drukuj

W dniu 06 czerwca 2018 roku odbyło się w Spółce Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2017 oraz udzieliło absolutorium organom Spółki.