Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drukuj

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się w Spółce Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2016 oraz udzieliło absolutorium organom Spółki.