Nowa kotłownia w Łowyniu ul. Krótka 2 Drukuj

Spółka informuje, iż z dniem 01 listopada 2016 roku prowadzi nową kotłownię na miał węgla kamiennego w Łowyniu przy ul. Krótkiej 2. Podstawą takiej decyzji jest umowa sprzedaży ciepła zawarta pomiędzy głównym udziałowcem Spółki - Gminą Międzychód oraz Międzychodzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.