Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania i koniec wymiany grzejników! Drukuj

Spółka informuje, iż w dniach od 01 września do 10 września 2016 roku będą prowadzone prace w zakresie napełniania układu centralnego ogrzewania wodą. W związku z tym, wszystkich odbiorców energii cieplnej prosimy o całkowite otwarcie zaworów przygrzejnikowych.

Wszelkie prace remontowo - modernizacyjne (np. wymiana grzejników, pionów) po stronie odbiorców energii cieplnej muszą zakończyć się do dnia 31.08.2016 roku.