Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drukuj

W dniu 09 czerwca 2016 roku odbyło się w Spółce Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2015 oraz udzieliło absolutorium organom Spółki.