Koniec sezonu grzewczego 2014 / 2015 Drukuj

W dniach 04-05 maja 2015 roku nastąpił koniec sezonu grzewczego 2014 / 2015. Decyzja ta była wynikiem wniosku głównych odbiorców energii cieplnej: Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej oraz Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT.