Uzupełnianie instalacji CO wodą / koniec wymiany grzejników! Drukuj

Spółka informuje, iż w dniach od 01 września do 05 września 2014 roku będzie prowadzić prace w zakresie napełniania układu centralnego ogrzewania wodą. W związku z tym, wszystkich odbiorców energii cieplnej prosimy o całkowite otwarcie zaworów przygrzejnikowych.

Wszelkie prace remontowo - modernizacyjne (np. wymiana grzejników, pionów) po stronie odbiorców energii cieplnej muszą zakończyć się do dnia 31.08.2014 roku.