Rozstrzgnięcie zapytania ofertowego 1 / 2014 Drukuj

W dniu 12 maja 2014 roku Spółka informuje, iż najkorzystniejsze oferty cenowe na dostawę miału węgla kamiennego w klasie 22.000 kJ/kg złożyły firmy KTK Polska Sp. z o.o. oraz P.W. TransLis. Z dostawcami tymi w okresie 2 tygodni zostaną podpisane umowy.