SEZON GRZEWCZY 2013/14 ROZPOCZĘTY! Drukuj

Spółka informuje, iż w dniach 19-20 września 2013 roku rozpoczyna sezon grzewczy 2013/14. Podstawą takiej decyzji jest wniosek głównych odbiorców energii cieplnej - Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej / Zarządu Spółki Aqualift.

Ponadto informujemy, iż węzły cieplne i kotłownie posiadają regulatory pogodowe, które sterując procesem produkcji dostarczają ciepło tylko wówczas gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 16 stopni C.