Koniec sezonu grzewczego 2012 / 2013 Drukuj

W dniach 23-24 kwietnia 2013 roku na wniosek głównych odbiorców energii cieplnej Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej oraz Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT kończy się sezon grzewczy 2012 / 2013.