Komunikat - dostawa ciepła do budynków SMLW oraz Wspólnot Mieszkaniowych!!! Drukuj

W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców w zakresie dostawy ciepła do budynków mieszkalnych, Spółka informuje iż sezon grzewczy rozpoczyna na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej / Zarządu Spółki Aqalift - stron umowy sprzedaży energii cieplnej.

Ponadto informujemy, iż węzły cieplne i kotłownie posiadają regulatory pogodowe, które sterując procesem produkcji dostarczają ciepło tylko wówczas gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 16 stopni C.