Zmiana taryfy dla energii cieplnej Drukuj

Dnia 06 sierpnia 2012 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona i opublikowana w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO taryfa dla ciepła, która zacznie obowiązywać od 23 sierpnia 2012 roku. Średni wzrost cen i stawek opłat wyniósł 5,59%.

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/3486/akt.pdf