Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Drukuj

W dniu 05 czerwca 2012 roku odbyło się w Spółce Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wspólnicy zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2011 oraz udzielili absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu.