Koniec sezonu grzewczego 2011/2012 Drukuj

W dniu 26 kwietnia 2012 roku na wniosek głównych odbiorców energii cieplnej Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej oraz Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT zakończył się sezon grzewczy 2011 / 2012.