Zmiana koncesji na wytwarzanie energii cieplnej Drukuj

W dniu 10 grudnia 2010 roku Spółka otrzymała z Urzędu Regulacji Energetyki decyzję o zmianie koncesji na wytwarzanie eneregii cieplnej w związku z modernizacją kotłowni z węglowych na gazowe wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Nadbrzeżnej 8, 3-Maja 6, 17-Sycznia 5, 17-Stycznia 49 w Międzychodzie.