Ankieta dotycząca sprzedaży ciepła (centralne ogrzewanie i/lub ciepła woda)

Opinia zadowalająca nie mam zdania niezadowalająca *
Pewność i niezawodność dostaw z miejskiej sieci jest ...
Reakcja MPEC na zgłaszane usterki i awarie jest ...
Dostępność i przejrzystość informacji w kontaktach z MPEC jest ...
Kultura osobista pracowników MPEC w kontaktach z klientami jest ...
Cena ciepła z MPEC w porównaniu z innymi nośnikami energii jest ...
*Proszę napisać dlaczego Pana/Pani opinia jest niezadowalająca.

Informacja o kliencie
Do której z poniższych grup odbiorców ciepła Państwo należycie ? Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat.

Budownictwo indywidualne Oświata
Spółdzielnia mieszkaniowa Służba zdrowia
Wspólnoty mieszkaniowe Urzędy i administracja
Gospodarka komunalna Przemysł
Pozostali odbiorcy